Porodnice

Gyn.-por. klinika U Apolináře, Praha 2 – odkaz

Registrovat se mohou těhotné po vystavení průkazky pro těhotné /Těhotenský průkaz/ obvodním gynekologem, od ukončeného 14. týdne těhotenství /tj.14+0/ a nejsou registrované v jiné porodnici. Telefonická registrace není možná, při registraci Vás může zastoupit osoba blízká s uvedenými doklady. Registrace probíhají v těhotenské ambulanci, 1.patro-vpravo. 

Registrovat Vás bude porodní asistentka v tyto dny:
(mimo svátky a dny pracovního klidu)

každý pracovní den 15:30 – 15:40
případá-li u vás termín 14+0 na víkend nebo svátek, pak se můžete osobně registrovat od nejbližšího následujícího pracovního dne

Vždy jen do naplnění kapacity na termín porodu!!

 

FN Motol, Praha 5 – odkaz

Registrovat se mohou těhotné nejdříve po ukončeném 14.týdnu těhotenství, tzn. 14+0Registrace k porodu probíhá 3x týdně na pracovišti ultrazvukové diagnostiky 5.patro výtah D, vždy v odpoledních hodinách:

pondělí, úterý, středa  14.30 – 16.00 hodin

Po naplnění limitu nemůže být dalším žadatelkám o registraci vyhověno.

Telefonická registrace není možná. Registrace není omezena bydlištěm těhotné a zaznamenává se do těhotenské průkazky. Osobní účast rodičky není nutná, registraci může provést pověřená osoba.

Pro akutní stavy, transport in  utero a samoplátkyně se stávající pravidla nemění.

 

FN Královské Vinohrady – odkaz  

Registrovat se mohou těhotné kdykoliv po ukončeném 14. týdnu těhotenství, tzn. 14+0. Registrace probíhá v recepci ambulantního traktu kliniky v pavilónu D (přízemí):

každý pracovní den  8.00 – 14.00 hodin

K registraci se budoucí rodička  musí dostavit osobně, telefonická registrace není možná. Je třeba mít : těhotenskou průkazku, potvrzení o zdravotním pojištění = průkaz pojištěnce, průkaz totožnosti (občanský průkaz,pas) 

Potvrzení o registraci bude vyznačeno v těhotenské  průkazce. Registrované pacientky budou docházet do prenatální poradny kliniky od 36. týdne těhotenství. Registrace není omezena bydlištěm těhotné. 

Pro akutní stavy se stávající pravidla nemění.

 

FN Bulovka, Praha 8 – odkaz

Registrace ve 14. týdnu těhotenství.

Registrace je možná VÝHRADNĚ OSOBNĚ (v místnosti sousedící se vstupem na porodní sál)

v pondělí a ve čtvrtek 13.00 – 14.30 hodin

K registraci je třeba vzít s sebou těhotenský průkaz. Registrovat u nás se samozřejmě mohou pouze ty ženy, které NEMAJÍ REGISTRACI V JINÉ PORODNICI.

Rodička bude zaregistrována pouze tehdy, není-li překročen předem stanovený limit pro počet registrací v daném období.

Další informace o registraci na tel 26608 4020 v út a čt mezi 13:00 a 14:30 hod.

 

 

Ústav pro péči o matku a dítě, Praha 4 – odkaz

Registrovat se mohou těhotné po ukončeném 14.týdnu těhotenství, tzn. 14+0Registrace k porodu probíhá pouze osobně, potvrzení o registraci bude zapsáno registračním číslem do těhotenského  průkazu. Provozní doba pro registraci:                        

pondělí – pátek  7.00 – 15.30 hodin

sobota, neděle, svátky  8.30 – 13.30 hodin

Telefon pro informace o registraci: 296 511 123. I po provedení registrace je možná péče u svého stávajícího lékaře, dokud těhotná nebude předána do péče ÚPMD.  Po předání do péče bude v kartotéce vystavena ambulantní karta.

 

Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha 4 – odkaz

Registrace probíhá buď osobně nebo telefonicky na gynekologické ambulanci.  Maminka je zaregistrována a její těhotenský průkaz je označen registračním razítkem.

Každý všední den dopoledne, tel. 261082355, 261082471

Vlastní registrace je pouze administrativním úkonem a její součástí není vyšetření. Zapsání do registru doporučujeme co nejdříve.

 

Městská nemocnice Neratovice 

Alšova 462, 277 11 Neratovice

Prohlídku gynekologicko-porodnického oddělení si můžete dohodnout telefonicky s vrchní sestrou oddělení, pí. Hanou Schillerovou na tel.: 315 637 471 nebo 315 637 336, případně 315 637 111-recepce. Při této návštěvě si můžete dohodnout další podrobnosti a říci veškerá svá přání ohledně způsobu vedení porodu, přítomnosti otce u porodu, výběr lékaře apod. Můžete si vybrat a rezervovat pokoj, kde byste chtěla být ubytována.

 

Nemocnice Brandýs nad Labem

Brázdimská 1000, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Telefonické spojení, na kterém Vám rádi zodpoví Vaše dotazy: 326 902 781, linka 193. 

 


Powered by WordPress | Designed by: free css template | Thanks to hostgator coupon codes and shared hosting